Bidang 4; Mengenal Kraf Tradisoinal


Gasing…

Aktiviti:-
Membuat gasing menggunakan plastisin. Murid-murid sudah tentu jarang dapat melihat atau memegang gasing. Melalui aktiviti ini guru sebaik-baiknya menunjukkan pelbagai bentuk gasing.